JOBS

                                        ร่วมงานกับ   RST

 

1.  พนักงานฝ่ายขาย                                       จำนวน      3       ตำแหน่ง

                                                                       เพศ    ชาย-หญิง

                                                                       ปวช. ม.6  ขึ้นไป

 

2.  พนักงานขับรถ ส่งของ                               จำนวน   3     ตำแหน่ง

                                                                       เพศ   ชาย

                                                                       ป.6 ขึ้นไป พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

 

3.  พนักงานธุรการ - การเงิน                           จำนวน  2    ตำแหน่ง

                                                                       เพศหญิง

                                                                                                                                                            ปวช. - ม.6  ขึ้นไป

 

                                                                                     4.  พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป               จำนวน   2   ตำแหน่ง

                                                                                                                                                           เพศหญิง

                                                                                                                                                           ปวช. - ม.6    ขึ้นไป

 

                                                                                  สนใจติดต่อ    /////   เบอร์  02-136-5923-31  ต่อ  340      เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา